Teslim Alma ve Kayıt İşlemi

Firmamıza, teslimi yapılan arızalı kompresörlerin, etiket bilgileri ile teslim alındı formu oluşturulur. Teslim alındı formu kompresörün de montajını takiben, sırası ile teklif hazırlama, bobinaj, rektifiye, yedek parça ve satış sonrası hizmet birimine kadar her birime kılavuzluk edecek olan formdur. Kompresör ile ilgili tüm test işlemlerinden sonra test bilgileri forma, formda yer alan bilgiler ise bilgisayar ortamına aktarılarak arşivlenir.